Çorlu Avukat Haber

Anlaşmalı boşanma davası boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka mal paylaşımı çocuğun velayeti gibi önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür.

Anlaşmalı boşanma medeni kanun madde 166 f.3 de hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir

Anlaşmalı boşanma davasının temel bazı şartları bulunmakta bu şartların tamamının gerçekleşmesi halinde anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleşebilmektedir. Bu şartlar:

  1. Evliliğin En Az Bir Yıldır Sürmüş Olması
  2. Tarafların Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurmuş Olması
  3. Tarafların Mahkeme Huzurunda Boşanma İradesini Açıklamış Olmasıdır.

 

Çorlu Boşanma Avukatı Çorlu Ceza Avukatı Çorlu Aile Avukatı Çorlu Avukat Çorlu Avukat Numaraları