Çorlu Avukat Haber

Boşanma Medeni Kanun’da öngörülmüş olup bir boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle birtakım genel şartların bulunması gerekmektedir. Bunlar taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması, kanunda sayılan boşanma nedenlerinden birinin gerçekleşmiş olması ve boşanmaya yönelik hakimin yani mahkemenin vermiş olduğu kararın olması şeklinde sıralayabiliriz. Boşanma nedenleri de etkileri ve konuları bakımından çeşitli şekilde kategorize edilmiş olup genel-özel boşanma sebepleri nisbi-mutlak boşanma sebepleri gibi çeşitli ayrımları mevcuttur.

Boşanma süreci , anlaşmalı boşanma davası yoluyla veya çekişmeli boşanma davası yoluyla gerçekleşebilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların evlilik birliğinin aralarında çekilmez hale geldiği konusunda mutabık olmaları ve boşanma konusunda velayet, mal paylaşımı, nafaka vb. hususlarda karara vararak bu hususları aralarında düzenlendikleri bir anlaşmalı boşanma protokolüyle yazıya döktükleri ve daha sonra imzaladıkları bu protokol ile birlikte boşanma davası açtıkları türdeki davalara verilen addır. Yine anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların en az bir yıl süreyle evli olması gerekmektedir. Bu süreçte hazırlanan protokolün içeriği önemli olup bir eksiklik olması halinde hakimin müdahalesi de mümkün olabilecektir. Protokoldeki bir eksiklik, muğlaklık veya hatanın taraflar açısından ileride yaratabileceği problemden ötürü bu konuda uzman bir boşanma avukatından yardım almalarında fayda vardır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Bu dava türünde ise taraflardan birinin boşanmak istemesine karşın diğer tarafın buna yanaşmaması veya yanaşmakla birlikte sonuçlarını kabul etmemesi veya boşanmadaki kusurun kendisinden kaynaklanmadığından bahisle karşı boşanma davası açarak sürece devam ettiği bir boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren ve daha meşakkatli bir süreçtir.

 

Hangi Nedenlerle Boşanma Davası Açılabilir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere birçok nedenle boşanma davası açılabilecek olup kısaca başlıklar halinde bahsetmek gerekirse; evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası, terk nedeniyle boşanma davası, hayata kast nedeniyle boşanma davası, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma davası, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir. Bu sayılan sebeplerin içeriği geniş olup akla gelebilecek birçok boşanma sebebi olan davranış, bu başlıklardan birinin kapsamına girebilmektedir. Örneğin evlilik birliğinin temelden sarsılması olan genel boşanma sebebi cinsel şiddet, fiziksel şiddet ekonomik şiddet, sosyal şiddet gibi birçok sebepten kaynaklanabilmektedir.

 

Boşanma Davasında Kusur Ve İspat Önemli Midir?

Boşanma davasındaki en önemli husus boşanma nedenine sebep olan olaylar veya olgulara yönelik iddia edenin, karşı tarafın kusurlu olduğunu veya en az kendisinden daha kusurlu olduğunu ispat etmesidir. Karşı tarafın kusurlu olduğunu veya davayı açanın, karşı taraftan daha az kusurlu olduğunu ispatlaması tazminat, nafaka, hatta mal paylaşımı gibi boşanmanın sonuçlarını etkilediğinden çok önemlidir. İspata yönelik çoğu zaman aile bireyleri veya yakın arkadaş çevresi hatta komşular tanık olarak dinletilebileceği gibi taraflar arasındaki yazışmalar, darp raporu gibi belgeler de kullanılabilmektedir.

 

Boşanma Davası Hangi Mahkemelerde Açılır?

Boşanma davasında görevli mahkemeler aile mahkemesi olup aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Yetkiye ilişkin ise, eşlerin son defa altı aydır birlikte oturdukları evin bulunduğu yerde dava açılabileceği gibi eşlerden birinin son ikamet ettiği yerde de dava açılabilmektedir. Örneğin eşlerin birlikte yaşadıkları ev Ankara’da olmasına karşın eşlerden biri evi terk ederek İstanbul’da ailesinin yanına yerleştiyse, Ankara Aile Mahkemelerinde boşanma davası açılabileceği gibi İstanbul Aile Mahkemelerinde de boşanma davası açılabilecektir.

 

Boşanma Davası Açılırken Uzaklaştırma Talep Edilebilir mi?

Eşlerden birinin saldırısı, hakareti, sözlü veya yazılı tacizi gibi durumlara maruz kalarak boşanma davası açan özellikle kadınlar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uyarınca diğer eşin kendine belirli bir mesafeden fazla yaklaşmamasına yönelik mahkemeden geçici hukuki koruma talep edilebileceği gibi kendisini iletişim cihazlarıyla dahi rahatsız etmemesi yönünde kanunda öngörülen çeşitli geçici hukuki koruma taleplerinde bulunabilirler. Bu husus ekseri çoğunlukla kadınların başına gelmesine karşın münferit de olsa bu tarz saldırı, tehdit, taciz gibi durumlarla karşılaşan boşanma sürecindeki erkekler de uzaklaştırma talebinde bulunabilirler.

 

Boşanma Davasıyla Birlikte Nafaka İstenebilir Mi?

Boşanma davasıyla birlikte aynı dava dilekçesinde nafaka isteminde de bulunulabilir. Yine şartları mevcutsa davanın sonuçlanması beklenmeksizin mahkeme tarafından eşlerden biri lehine tedbir nafakası ödenmesine hükmedilebilir.

 

Boşanma Davasıyla Birlikte Çocuğun Velayeti İstenebilir Mi?

Çocuğun velayeti de aynı dava dilekçesinde boşanma davasıyla birlikte istenebilecek bir husus olup çocuğun velayetinin taraflardan birine bırakılması halinde de diğer tarafa çocukla kişisel ilişki kurma hakkı tanınabilmektedir. Yine velayete ilişkin şartlarda bir değişiklik olduğu durumda da ebeveynlerin, velayetin değiştirilmesi yönünde bir dava açması da mümkündür.

 

 

Çorlu Boşanma Avukatı Çorlu Ceza Avukatı Çorlu Aile Avukatı Çorlu Avukat Çorlu Avukat Numaraları