Çorlu Avukat Haber

1136 Sayılı Avukatlık Kanununa göre ve genel mevzuata göre belirli başlı kişi ve işlemler haricinde tarafların kendilerini avukat ile temsil ettirmek zorunda değildirler. Buna karşılık davanın açılmadan önceki kurgusu, dava hazırlığı aşaması, davanın yürütülmesi, tanıkların sorgulanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuka aykırı delillere ve taleplere itiraz edilmesi, yasal müracaatların yapılması, davanın sonuçlandırılması, hükmün değerlendirilmesi, temyiz ve istinaf yoluna başvurulması, gerekmesi halinde temyiz ve istinaf duruşmalarına girilmesi, Yargıtay bozma ve onama kararları hakkında varsa olağanüstü kanun yollarına başvurulması bir uzmanlık işidir. Bu süreçteki eksik ve süresinde yapılmamış bir işlem veya itiraz hakkın yitirilmesine veya karşı taraf lehine usulü müktesep hak doğmasına neden olacaktır.

 

Bu nedenlerle dava bir dilekçe ile açılırsa da bir dilekçede bitmemektedir. Daha sonraki aşamalarda bir avukatla anlaşılarak dava konusunda anlaşma yapılması halinde yapılacak hiçbir şeyin kalmamış olabileceği unutulmamalıdır.

 

Bu nedenle iş hukuku avukatı, işçi avukatı ve iş davası avukatı olarak bilinen bir avukattan yardım alması ve sürecin sonuna kadar iş mahkemesi avukatları ile çalışılması oldukça önemli ve davanın sıhhati açısından elzemdir.

Çorlu İş Avukatı Çorlu İş Hukuku Çorlu Tazminat Çorlu Arabulucu