Çorlu Avukat Haber

İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku  olarak da bilinen Cebri İcra hukuku borçların icra dairesi aracılığı ile tahsil edilmesini sağlamaktadır. Borçlarını zamanın ödemeyen ve ödemeye razı olmayan kişilere karşı, alacaklıların devletin yani icra dairesinin kuvveti ile bu alacaklarını tahsil etmelerini düzenleyen hukuk olmaktadır. Bu hukuk dalı İcra ve İflas Hukuku olarak veya Cebri İcra Hukuku olarak ülkemizde yer almaktadır.

Kişinin kendi eliyle hak aramasının yasak olması durumu burada da söz konusudur. Alacaklıların alacaklarını alamaması durumunda zor kullanma yetkisi sadece devlete verilmiştir. Alacaklarını alamayan kişiler bu alacaklarını devletin cebri icra organı olan icra daireleri sayesinde almaktadır. Bunun için borçlunun mallarına el koyabilmektedirler. El konulan mallar satılarak alacaklıya borcu tutarı ödenmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere cebri icranın konusu alacaklının kendisi değil mal varlığıdır. Bunun yanında bazı durumlarda borçlunun kendisine de cebir kullanabilmektedir. Örneğin mal beyanında bulunmayan borçlular hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilmektedir.

İcra Hukukunda Cebri İcra Nedir?

Cebri İcra Hukuku, İcra Hukuku ve İflas Hukuku  olarak ikiye ayrılmaktadır.

İcra hukukunda borçlunun karşısında bir veya birden fazla alacaklı bulunabilmektedir. Aynı şekilde borçlunun mal varlığı içerisinde bir veya birden fazla mal cebri icranın konusu olabilmektedir. Bu mal veya mallar icra dairesi tarafından haczedilerek satılmaktadır. Satış sonrası borç tutarı alacaklıya ödenmektedir. Kalan tutar ise borçluya iade edilir.

İflas hukukunda ise, Borçlunun karşısında bütün alacaklıları bulunmaktadır. Bu alacaklılara karşı borçlunun bütün mallarına el konulmaktadır. Borçlunun haczedilebilen tüm malları cebri icranın konusunu oluşturmaktadır. Borçlunun tüm mal varlığına el konularak satılmaktadır. Bu satış sonrasında alacaklıların borçları ödenmektedir.

Çorlu İcra Avukatı, Çorlu Avukat